نیروگاه گازی جهرم به صورت EPC

جهرم 1387 – 1383

کارفرما                       سازمان برق

 مشاور                      

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام
بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon1,200
جوشکاریID65,000
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

پروژه نیروگاه گازی جهرم بصورت EPC می باشد و شامل شش توربین گازی که  ظرفیت هر یک از آنها 159 MV می باشد  بوده و کلیه فعالیتهای ساختمانی و سیویل ، استیل استراکچر، ساخت و نصب تجهیزات ، تامین و تهیه و نصب کلیه تجهیزات ، لوله ها ، عایق کاری ، برق و ابزار دقیق  ابزاردقیق و پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه را شامل می باشد.